ประชาสัมพันธ์
(Public Relations)
ตัวแทนออกบัตรรับรองพระแท้คุ้มเมืองเหนือเปิดบริการแล้ว
บัตรรับรองคุ้มเมืองเหนือด้วยการกระจาย ตัวแทนแล้วดังนี้

1. สาขาพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วานกทม ชั้น 3
2. สาขาตลาดสุขใจลำพูน 
3. สาขาตลาดทิพย์เนตรเชียงใหม่
4. เวียงพระเครื่องของศูนย์กุมกามสารภีส์ ChiangMai
หากมีเปิดเพิ่มก็จะทำการครูเป็นระยะนะได้ครับ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสามารถไว้วางใจกันเป็นจำนวนมาก