ประชาสัมพันธ์
(Public Relations)
ตัวแทนออกบัตรรับรองพระแท้คุ้มเมืองเหนือเปิดบริการแล้ว
บัตรรับรองคุ้มเมืองเหนือด้วยการกระจายตัวแทนแล้วดังนี้

1.สาขาพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน กทม. ชั้น 3
2.สาขาตลาดสุขใจ ลำพูน 
3.สาขาตลาดทิพย์เนตร เชียงใหม่
4.ศูนย์พระเครื่องเวียงกุมกาม สารภี เชียงใหม่
หากมีเปิดเพิ่มก็จะทำการแจ้งเป็นระยะนะครับ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจกันเป็นจำนวนมาก