ประชาสัมพันธ์
(Public Relations)
บริการรับออกบัตรรับรอง คุ้มเมืองเหนือ

ขั้นตอนการรับบัตรประชาชน

1. นำเสนอผลงานด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ณ ห้างพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วานหรือผ่านตัวแทนที่ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด 700 บาทหรือส่งไปทางไปรษณีย์ได้ แต่ต้องเสียค่าส่งชุด 100 บาท (ไม่เกิน 5 องค์)
2. กรอกแบบฟอร์ม 2 ส่วนที่ 1 (ขวามือ) ค ืนส่วนที่ 2 ทาง บริษัท จะเก็บไว้ทำทะเบียน 
3. พระจะทำการตรวจสอบโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการภายใน 1 - 5 วันทำการและจะได้รับ ไปรษณีย์ให้นับรวมวันทำการไปรษณีย์ตาม  เวลาการส่งเข้าไปด้วย
4. พระที่ผ่านการตรวจสอบจะได้ รับบัตรรับรองโดยนำใบรับพระมารับพระคืนได้ส่วนพระที่ไม่ผ่านการรับรองจะมีสติ๊กเกอร์ติดคำว่าไม่แท้ ที ่กล่องพระคืนให้ 
5. กรณีส่งทางไปรษณีย์ บริษัท จะแจ้งให้ทราบว่าได้รับการชำระเงินแล้วหรือไม่ทาง บริษัท จะแจ้งให้ทราบว่าได้รับการชำระเงินหรือไม่ คืนที่ บริษัท ไม่รับผิดชอบกรณีที่เส้นตายหรือสูญเสียระหว่างที่ส่งมาตรวจสอบก่อนที่ บริษัท จะได้รับและเปิดกล่องตรวจสอบและสถานการณ์การส่งพระคื
6. ย้อนกลับไปที่ 700 บาท 
7. การตรวจสอบของทาง บริษัท ไม่สามารถทำข้อตกลงหรือตรวจสอบทางกฎหมายได้
8. พระที่ผ่านการออกมา บัตรสามารถตรวจสอบการลงทะเบียนบัตรได้ที่www. คุ้มเมืองเหนือ. com