ข่าวสังคม
(Social)
ประมวลภาพงานประกวดพระเครื่องจังหวัดลำพูน วันที่ 1-2 มิถุนายน 2562
ประมวลภาพงานประกวดพระเครื่องจังหวัดลำพูน
วันที่ 1-2 มิถุนายน 2562

            เอส เชียงใหม่ ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ สาขาจังหวัดลำพูน จับมือ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน จัดงานประกวดพระเครื่อง เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นของลำพูน